IV NIEDZIELA ADWENTU - 18 grudnia 2016r.

1. W sobotę 24 grudnia Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. W naszej polskiej tradycji ma swój niepowtarzalny i na wskroś religijny charakter. Wieczorem, gdy na niebie zaświeci pierwsza gwiazda, na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, zasiadamy w rodzinach do wigilijnej wieczerzy. Na stole nakrytym białym obrusem na centralnym miejscu leży poświęcony opłatek i otwarta księga Ewangelii. Na stół podajemy jedynie potrawy bezmięsne i napoje bezalkoholowe. Wieczerzę rozpoczynamy modlitwą i czytaniem fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza/ rozdział II/ opisującej Narodzenie Pana Jezusa. Następnie łamiemy się opłatkiem składając życzenia.

            Wyciągnięta ręka z opłatkiem to niepowtarzalna w ciągu roku okazja do przełamania w nas narosłych w ciągu roku wzajemnych żalów, pretensji, niechęci a może nawet gniewu czy nienawiści. Boża miłość, która w Dziecięciu Jezus jednoczy się z każdym człowiekiem, uzdalnia nas do obdarowania się wzajemnie przebaczeniem i pojednaniem, do podjęcia przemiany serca i naprawienia wyrządzonej bliźnim krzywdy. Nie zmarnujmy danej nam kolejny raz przez Boga łaski i daru.

        Podczas wieczerzy wigilijnej pielęgnujmy chrześcijańską tradycję śpiewania kolęd, pięknych w swym brzmieniu i bogatych w bożonarodzeniową prawdę i przesłanie.

  • W Wigilię 24 grudnia ostatnie Roraty o g. 6.00 rano. W tym dniu obchodził imieniny ś.p. ks. infułat Adam Socha I proboszcz parafii kazimierzowskiej. Na Mszy św. o g. 6.00 będziemy modlić się prosząc dla niego o dar nieba. Przypominamy też, że nie będzie Mszy św. wieczornej o g. 18.00.
  • o północy zapraszamy na Pasterkę, rozpoczynającą święta Bożego Narodzenia. Pół godziny wcześniej o g. 23.30 czuwanie modlitewne prowadzone przez młodzież. Ofiary złożone na tacę podczas Pasterki przeznaczone są na utrzymanie Domów Samotnej Matki prowadzonych przez Caritas.
  • W I i II Dzień Świąt Bożego Narodzenia Msze św. w bazylice według porządku niedzielnego. W II dzień Świąt ofiary złożone na tacę przeznaczone są na dofinansowanie utrzymania KUL.

2.Po Świętach w środę 28 grudnia rozpoczniemy w naszej parafii wizytę duszpasterską zwaną popularnie „kolędą. Kapłan przychodzi do naszych rodzin w imię Chrystusa Pana i z Jego błogosławieństwem. Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary a zarazem znakiem jedności i żywej więzi z kościołem parafialnym. Na stole przykrytym obrusem powinien znajdować się krzyż, Pismo św. talerzyk z wodą święcona i kropidło. Bardzo prosimy, aby podczas kolędy - jeśli to tylko możliwe- obecni byli wszyscy domownicy.

Wizyta duszpasterska daje też możliwość, aby lepiej się poznać, wymienić swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, życia religijnego w rodzinie; podjęcia nowych inicjatyw duszpasterskich związanym z tegorocznym programem duszpasterskim pt.  IDŹCIE I GLOŚCIE a także odnowienia i umocnienia więzi duszpasterzy z parafianami. Przy okazji kolędy jest zwyczaj składania ofiary pieniężnej na prace materialne prowadzone przy parafii. Tegoroczne ofiary z „kolędy” przeznaczone będą na I etap prac poświęconych planom i realizacji nadmuchowego ogrzewania naszej bazyliki.

 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum