UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 20 listopada 2016r.

1.Dziś przypada ostatnia niedziela roku kościelnego. Kończący się rok, w którym przeżywaliśmy w liturgii wszystkie zbawcze wydarzenia naszej wiary, Jubileusz Bożego Miłosierdzia, Jubileusz 1050 lecia Chrztu Polski ofiarujemy Chrystusowi Królowi Wszechświata, który został przyjęty uroczyście wczoraj w Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach a dziś przez wiernych w kościołach całej naszej Ojczyzny za Króla i Pana Polski tak w wymiarze życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Uznajemy w ten sposób całkowitą swoją zależność od Chrystusa i Jego panowanie nad czasem i wiecznością. Kończący się rok liturgiczny winien być dla nas okazją do rachunku sumienia, czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas.

2. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent. Na Mszy św. o g. 8.00 będą poświęcane opłatki na stół wigilijny do naszych domów. Poświęcony opłatek nabywany w kościele albo roznoszony do rodzin-był w tradycji polskiej wyrazem jedności z kościołem parafialnym. Nie można było go nabywać w innym miejscu, zwłaszcza na targowiskach. Poświęcony opłatek będziemy mogli nabyć od przyszłej niedzieli w zakrystii i w przedsionku kościoła. Ofiary z opłatków przeznaczone są na potrzeby Sióstr Franciszkanek od wielu lat pracujących w naszej parafii. Składamy ofiarodawcom staropolskie Bóg zapłać.

3. Zbliża się dzień św. Mikołaja, patrona dobroci. W naszej parafii organizujemy paczki dla dzieci z ubogich rodzin. Są jeszcze wolne serduszka z imieniem i wiekiem dziecka, któremu możemy przygotować paczkę. Paczki będą wręczone w sobotę 3 grudnia o g. 10.00 w świetlicy Kazimierzówka.

4. W przyszłą niedzielę 27 XI DZIEŁO BIBLIJNE IM. JANA PAWŁA II DIECEZJI RADOMSKIEJ zaprasza o g. 19.00 na prelekcję multimedialną pt. „Jak współcześnie być miłosiernym Samarytaninem? Relektura Łukaszowej przypowieści Łk 10,30-37 jako podsumowanie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Spotkanie odbędzie się w świetlicy Kazimierzówka.

5.Krajowa Rada Notarialna organizuje ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną: „Dzień Otwartego Notariatu 2016”. Akcja ma charakter nieodpłatnych porad prawnych, na temat sporządzania testamentów. Hasło tegorocznego dnia otwartego brzmi: Porozmawiaj z notariuszem o … testamencie notarialnymW ramach akcji, w sobotę 26. listopada br., w godzinach od 10.00 do 16.00, notariusze będą udzielać nieodpłatnych informacji w budynku Urzędu Miasta Radomia (Biuro Obsługi Mieszkańca) przy ul. Kilińskiego 30.

6. Dziś po Msz św. o g. 12.30 spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.

7. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o g. 12.30 odbędzie się w bazylice spotkanie z rodzicami dzieci i młodzieży należącej do Ruchu Oazowego.
 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum