XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 06 listopada 2016

Zaproszenie do uczestnictwa 
Akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Na zakończenie obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, w dniu 19 listopada 2016 roku, w wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, zgodnie z zapowiedzią Konferencji Episkopatu Polski, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, będzie miał miejsce nasz ogólnonarodowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Będzie to wielki akt wiary, potwierdzający wybór Chrystusa oraz poddanie i zawierzenie Zbawicielowi życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszystkich jego wymiarach. Będzie to także akt zobowiązania do życia według Bożego prawa.

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do osobistego wzięcia udziału w tej uroczystości w Krakowie; w sposób zaś szczególny członkowie ruchów i wspólnot oraz młodzież, która uczestniczyła w ŚDM w Krakowie.

Ten Akt zostanie ponowiony we wszystkich parafiach całej Polski.  W naszej diecezji dokonamy proklamacji tego Aktu w niedzielę, 20 listopada br., na wszystkich Mszach Świętych. W uroczysty zaś sposób, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, po jednej, głównej Mszy Świętej tego dnia.

Akt ten nie może być jedynie formułą słowną. Potrzebne jest duchowe przygotowanie do tego wydarzenia. Służyć ma temu, poza odczytywanym już listem pasterskim, specjalna Nowenna poprzedzająca tę uroczystość. Ważną formą pomocy są katechezy dla dzieci i dorosłych.

Niech nasze gorliwe przygotowanie i podjęcie tego Aktu przyczyni się do obudzenia żywej wiary i kształtowania życia według zasad Ewangelii.

                                                X Henryk Tomasik, Biskup Radomski

  • W naszej bazylice rozpoczynamy nowennę w czwartek 10 XI o g. 7.30. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych przez kolejne 9 dni na nabożeństwo

1. W liturgii Kościoła obchodzimy w tym tygodniu liczne wspomnienia:

  • 9 XI - w środę rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej z IV w., do dziś najważniejszego kościoła Rzymu
  • 10 XI - w czwartek   św. Leona Wielkiego, papieża z V w., obrońcy chrześcijaństwa w czasie najazdów ludów barbarzyńskich na Rzym i wewnątrz Kościoła przed ówczesnymi herezjami.
  • 11 XI - w piątek św. Marcina z Tours i Święto Niepodległości. Wdzięczni Bogu i ojcom naszym za wolność pamiętajmy w modlitwie o Ojczyźnie, aby była wierna chrześcijańskim korzeniom. Zewnętrznym znakiem Święta Niepodległości niech będzie wywieszona na naszych domach flaga narodowa. Msze św. w Bazylice w tym dniu o g. 7.00 i 18.00.
  • Msza św. za Ojczyznę o g. 18.00 poprzedzona inscenizacją poświęconą narodowemu świętu w wykonaniu Klubów Seniora Weteran i Kazimierzówka.
  • 12 XI - w sobotę św. Jozafata bpa i męczennika za gorliwą działalność misyjną na rzecz unii prawosławia z Kościołem rzymskim
  • Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia zapewniając o codziennej modlitwie w Państwa intencji.

2. Trwa miesiąc listopad, czas szczególnej pamięci o zmarłych. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie. Przyjmujemy jeszcze w zakrystii na wypominki za zmarłych roczne i  półroczne.

 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum