Światowe Dni Młodzieży

1. Pakiety

Pakiet A – 25.07-31.07.2016. Całkowity koszt pakietu (pakiet krakowski, tzw. Fundusz solidarnościowy, nocleg, wyżywienie, transport do Krakowa) wynosi 648zł. (Wpłata do 12 maja!)

WYJAZD - Wyjazd 25 lipca, po południu z Dworca PKP RADOM (Godzina jeszcze nie znana)

Pakiet B – 28.07-31.07.2016. Całkowity koszt pakietu (pakiet krakowski, tzw. Fundusz solidarnościowy, nocleg, wyżywienie, transport do Krakowa) wynosi 435 zł. (Wpłata do 12 maja!)

WYJAZD - 28 lipca po południu z Dworca PKP RADOM

POWRÓT - Dwie tury: 31 lipca i 1 sierpnia

OSOBY NIE PEŁNOLETNIE powinny uzyskać pisemną zgodę na wyjazd oraz deklarację dorosłego uczestnika ŚDM (np. starszy brat, siostra, kolega itp.) który będzie sprawował nad nią opiekę w trakcie spotkania w Krakowie

Nocleg dla Diecezji Radomskiej: Pobiednik Wielki - 10 km od Campus Misericordiae, miejsca centralnych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Miejsce noclegowe znajduje się na terenie Aeroklubu Krakowskiego. Na jego terenie zapewnione będą: hale noclegowe lub namioty, prysznice, catering, który będzie wydawał codziennie dwa ciepłe posiłki na śniadanie i obiadokolacje; w trakcie uczestniczenia w katechezach w ciągu dnia wydawany będzie suchy prowiant. Z tego noclegu korzystać będzie cała Diecezja Radomska.

Należy zabrać: śpiwór, karimatę, środki czystości, ręcznik, nakrycie głowy przed słońcem, kremy przeciw oparzeniom słonecznym, leki które używamy w ciągu dnia.

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
Komitet Organizacyjny  współpracuje z odpowiednimi służbami, które troszczyć się będą o bezpieczeństwo Pielgrzymów w czasie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Zabezpieczenie medyczne oparte będzie o funkcjonujący system opieki medycznej i państwowego ratownictwa medycznego w Polsce. System ten zostanie wzmocniony. Dla Pielgrzymów będzie dostępny numer alarmowy - nr 112 - w kilkunastu językach.

Struktura zabezpieczenia składa się z trzech poziomów:
•Pierwszy poziom - zawodowa służba zdrowia - szpitale, przychodnie, Pogotowie Ratunkowe;
•Drugi poziom - organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy medyczne, które oddają do dyspozycji Komitetu Organizacyjnego swoich wolontariuszy, pojazdy oraz niezbędny sprzęt;
•Trzeci poziom - wolontariusze, którzy zarejestrują się w systemie rejestracyjnym.

UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie Pielgrzyma gwarantuje organizację pomocy medycznej oraz pokrycie jej kosztów. Gwarantuje również organizację i pokrycie usług assistance, ochronę odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, ochronę ubezpieczeniową w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego pielgrzym zarejestrowany otrzyma pełną pomoc, dedykowane numery alarmowe i pomoc pracowników ubezpieczyciela dla otrzymania określonych świadczeń medycznych.

 

PROGRAM ŚDM KRAKÓW 2016

WYDARZENIA CENTRALNE

Wydarzenia Centralne to najważniejsze spotkania Światowych Dni Młodzieży, w czasie których wszyscy młodzi pielgrzymi wspólnie przeżywają wielkie święto wiary. W Krakowie w 2016 roku będą przebiegać w następujący sposób:

Msza Święta na Otwarcie (wtorek, 26.07)

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oficjalnie rozpocznie Msza Święta na Otwarcie, której przewodniczyć będzie biskup miejsca - Ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Jest to moment, w którym podkreślony zostaje międzynarodowy charakter wydarzenia i zaprezentowany gospodarz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie - Polska. Msza Święta na Otwarcie zachęca także wszystkich niezdecydowanych, aby wzięli udział w ŚDM. W Krakowie 2016 roku będzie miała ona miejsce we wtorek popołudniu – 26 lipca.

Ceremonia Powitania (czwartek, 28.07)

Ważnym momentem jest pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym, czyli Ceremonia Powitania, która jest czasem szczególnej radości z powodu obecności Namiestnika Chrystusowego i wspólnej z Nim modlitwy. To nabożeństwo ze słuchaniem Słowa Bożego i pierwszym przemówieniem Ojca Świętego. Ceremonia ma charakter międzynarodowy. Podczas ŚDM w Krakowie pierwszy raz ujrzymy Papieża Franciszka w czwartek 28 lipca 2016 roku. Ceremonia Powitania Papieża zawsze mobilizuje młodych z kraju będącego gospodarzem wydarzenia, aby dołączyli do grona uczestników.

Droga Krzyżowa (piątek, 29.07)

W piątek odbędzie się Droga Krzyżowa, która podkreśla wymiar pokutny ŚDM. Krzyż ŚDM zwykle niesiony jest w procesji, a młodzi idą wyznaczoną trasą, dając świadectwo swojej wiary (czasami Droga Krzyżowa trwa równocześnie w kilku różnych miejscach w mieście). Młodzież z całego świata spotka się z Chrystusem Ukrzyżowanym w Krakowie i odprawi to nabożeństwo 29 lipca 2016 roku.

Czuwanie z Ojcem Świętym (sobota, 30.07)

Najbardziej osobistym momentem jest czuwanie z Ojcem Świętym. To wyjątkowo intensywny czas modlitwy i spotkania z Chrystusem, pełen skupienia i radości. Podkreśla w ten sposób młodzieżowy charakter ŚDM. Uczestnicy spotkania w Krakowie razem z Ojcem Świętym będą modlić się przed Najświętszym Sakramentem w sobotni wieczór 30 lipca 2016 roku.

Msza Święta Posłania (niedziela, 31.07)

31 lipca 2016 roku przyjdzie czas na ostatnie z Wydarzeń Centralnych, czyli Mszę Świętą Posłania, która celebrowana będzie przez Ojca Świętego. Jest to uroczyste podsumowanie ŚDM – moment kulminacyjny wszystkich spotkań. Podczas tej Eucharystii Papież „posyła młodych na cały świat”. Na sam koniec, w trakcie modlitwy Anioł Pański, Ojciec Święty Franciszek - tradycyjnie - ogłosi miejsce i datę kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum