Wspólnota AA

Spotkania zostały przeniesione na ul. Limanowskiego 60,
wtorek o g.1000.

PREAMBUŁA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

JAK ANONIMOWI ALKOHOLICY UTRZYMUJĄ TRZEŹWOŚĆ?

AA proponuje zasadę całkowitej abstynencji. Osoby należące do wspólnoty po prostu powstrzymują się od jednego kieliszka dzień po dniu. Trzeźwość utrzymuje się przez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją na spotkaniach zwanych mityngami, w oparciu o program Dwunastu Kroków, służący zdrowieniu z alkoholizmu.

MITYNG OTWARTY - mityng AA, na którym mogą przebywać nie tylko alkoholicy, ale również członkowie ich rodzin i wszyscy zainteresowani tematyką alkoholową.

MITYNG ZAMKNIĘTY - mityng AA, na którym przebywać mogą tylko alkoholicy.

JEDYNYM I NAJWYŻSZYM AUTORYTETEM WE WSPÓLNOCIE JEST MIŁUJĄCY BÓG.


 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum