Informacje

Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętego Dobrego Łotra

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15)

   Kościół żyje, by ewangelizować (Paweł VI, Evangelii nuntiandii)

   Jezus postawił przed nami jedno zasadnicze zadanie: głoszenie Dobrej Nowiny (z greckiego: Ewangelii). Przypomniał nam o tym Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio, wzywając do nowej ewangelizacji: nowej w środkach, nowej w formie, nowej w zapale. Ruch Nowej Ewangelizacji jest odpowiedzią na to wezwanie. Zapoczątkowała go Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja w mieście Gaudalajara w Meksyku. Obecnie Szkoły Nowej Ewangelizacji działają w setkach miejsc na świecie.

   Metodyka Szkoły zakłada wpierw samą ewangelizację, następnie nauczanie, jak ewangelizować, wreszcie formację tych, którzy będą uczyć tego innych. SNE daje do tego celu praktyczne narzędzia. Proponuje wzbogacenie formacji ruchów działających w Kościele, nie narzucając im zmiany dotychczasowego charyzmatu.

   Specyfiką kursów SNE jest zastosowanie możliwie wszechstronnego przekazu na poziomie zarówno intelektualnym, jak i emocjonalnym. Prawdy wiary należy nie tylko pojąć umysłem, ale także przeżyć w sercu. Kursy SNE prócz wiedzy dają doświadczenie spotkania z żywym Bogiem.

   Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętego Dobrego Łotra została powołana dekretem Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika, ogłoszonym w Bazylice Świętego Kazimierza w Radomiu w dniu 12 stycznia 2014 roku. Dyrektorem Szkoły został mianowany ksiądz Sławomir Płusa, Pasterz Wspólnoty Dobrego Łotra. Przed powołaniem Szkoły Wspólnota tworzyła tzw. środowisko SNE prowadząc kursy we współpracy ze szkołami spoza diecezji.

    Nasza Szkoła działa w jedności ze Szkołą Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA) oraz z polskim Biurem Krajowym SESA w Stryszawie.

 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum