Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministranci
Białe alby, służba Ołtarzowi, zbiórki.... Czyli krótko mówiąc – Ministranci. Są to chłopcy którzy asystują księżom podczas Mszy Świętych i nabożeństw. Kto może zostać ministrantem? Każdy chłopiec, który był już u Pierwszej Komunii Świętej. Wystarczy że zgłosi się z rodzicami (lub sam) do księdza prowadzącego grupę. Wtedy zostanie „przeszkolony” do posługiwania podczas Mszy Świętej.

Grupa Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii liczy ok. 50 osób i jest podzielona na 4 grupy: kandydatów, ministrantów młodszych (szkoła podstawowa), ministrantów starszych (gimnazjum i szkoła średnia) i dorosłych. Ministranci mają spotkania z animatorami i z ks. Grzegorzem, który jest opiekunem grupy. Cotygodniowe spotkania mają na celu przybliżenie chłopcom Boga, pogłębienie ich wiary, naukę poprawnej służby przy ołtarzu, a także ciekawe spędzenie czasu wolnego po przez zabawy itp. Chłopcy sumiennie i odpowiedzialnie chodzą na dyżury, dzięki czemu na każdej Mszy Św. jest zagwarantowana odpowiednia służba liturgiczna. Chłopcy chętnie uczestniczą w życiu parafialnym, angażując się w nabożeństwa, apele, adoracje Najświętszego Sakramentu, Ciemnicy, czy Grobu Pańskiego, przygotowują uroczystości, pomagają przy porządkowaniu i wystroju Bazyliki oraz terenu wokół niej, uczestniczą w spotkaniach opłatkowych, prowadzą zbiórki pieniędzy na różne cele.

Zbiórki ministrantów odbywają się:

  • dla kandydatów w każdą sobotę o g. 1000;
  • dla ministrantów w każdą sobotę o g. 900;

Jeśli przyjąłeś I Komunię Świętą i chcesz przyłączyć się do naszej grupy, przyjdź na zbiórkę i zapisz się!!!


 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum