Czwóreczka

IMG_2060

Tegoroczna XXXIII Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę odbyła się pod hasłem: "Wdzięczność i Zobowiązanie". Słowa te, są wyryte na cokole pomnika papieża-Polaka przy seminarium duchownym w Radomiu.

Był to wyjątkowy czas rekolekcji, który przeżywaliśmy z bł. Janem Pawłem II. Staraliśmy się przybliżyć do Chrystusa poprzez codzienne uczestnictwo w Eucharystii, pojednanie się z Bogiem, sobą i bliźnimi w sakramencie pokuty, modlitwę, śpiew, trud drogi, nauki głoszone przez duszpasterzy oraz własne wyrzeczenia. Dziękowaliśmy Bogu za wszelkie łaski otrzymane w minionym roku i prosiliśmy Matkę Bożą o dalsze wstawiennictwo za naszą kazimierzowską wspólnotą, wszystkich pielgrzymów oraz tych, którzy pozostali w domach.

Jak co roku, grupa "4" odznaczała się dużą radością, co nie przeszkadzało trwać w modlitewnej zadumie. W naszej grupie uczestniczyło ponad 140 pątników, w większości ludzi młodych.

Grupie przewodzili: ks. Tomasz, ks. Wiesław, ks. Janusz, al. Bartłomiej i siostry zakonne. Wszystkim, którzy przygotowali pielgrzymkę grupy "4", dbali o rozwój duchowy i śpiew, o porządek i bezpieczeństwo w trakcie jej trwania, jak i tym, którzy użyczali gościnności na trasie przemarszu składamy serdeczne podziękowania, zapewniając o pamięci w modlitwie.

Spotkanie pątników z "czwóreczki" odbędzie się 11 września w Bazylice św. Kazimierza. O g. 1800 Msza św., a po niej spotkanie przy grilu. Zapraszamy!!!

Pielgrzymka 2007

Pielgrzymka 2008

Pielgrzymka 2009

Pielgrzymka 2010

Pielgrzymka 2011


 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum