Chór

Chór parafialny przy tutejszym kościele powstał w 1997 roku. Organizowaniem chóru zajął się mgr Roman Danielewicz - absolwent muzykologii KUL i tutejszy organista. Chór jest mieszany, czterogłosowy. Repertuar liczy około 70 utworów w języku polskim i łacińskim.

chor1

Chór z Biskupem Chrapkiem podczas wizytacji kanonicznej we wrześniu 2001 r.

chor2

Wizyta Kardynała Baczkisa z Wilna 16 września 2001 r.

Dziesięciolecie Chóru Parafialnego

dziesieciolecie

Śpiewaczy chór przy parafii św. Kazimierza w Radomiu, na Zamłyniu, obchodzi w 2007 roku dziesięciolecie swojego istnienia. Jubileusze zazwyczaj skłaniają do spojrzenia wstecz, na miniony okres, przebytą drogę, bądź choćby na jakiś fragment z życia jubilata - człowieka lub instytucji.

Stąd krótka historia tego chóru.

... Na początku 1997 r., gdy przy nowowybudowanym kościele ukonstytuowały się grupy oazowe i schola młodzieżowa, proboszcz miejscowej parafii ks. prałat Adam Socha uznał, że można teraz przystąpić do utworzenia chóru parafialnego. Chwila była odpowiednia, ponieważ budowa organów dobiegała końca, a funkcję organisty objął młody absolwent muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mgr Roman Danielewicz. Współpraca tych dwóch osób - księdza proboszcza i organisty, szybko przyniosła pożądany efekt. Dnia 27 kwietnia 1997 r. roku odbyła się pierwsza próba chóru, a 13 maja, podczas Mszy św. w święto Matki Bożej Fatimskiej - jego pierwszy inauguracyjny występ.
Na początku chór składał się z dwóch głosów żeńskich (alty i soprany) oraz jednego męskiego. Dlatego śpiewał pieśni rozpisane tylko na dwa lub trzy głosy. Ale już w październiku, gdy z jednego głosu męskiego wyłoniły się dwa -tenory i basy, rozpoczęły się próby w czterogłosie. Pierwszymi utworami czterogłosowymi były kolędy: Dzisiaj w Betlejem, Jezus Malusieńki, Hej, w dzień narodzenia i Zaśnij Dziecino, zaśpiewane w czasie Świąt Bożego Narodzenia 1997/98 r.

Odtąd repertuar chóru powiększał się systematycznie. Już w roku następnym w jego skład weszły m.in. Nieście chwałę M.Gomółki, psalm CXIX Szczęśliwi, którzy się Pana boją, Panis angelicus, a przede wszystkim msza A. Lottiego. Właśnie tę mszę zaśpiewał chór w niedzielę 14 lutego 1999 r., podczas Mszy św. transmitowanej przez telewizję Polonia. Repertuar chóru wzbogacił się w tym roku m.in. o Gaude Mater Polonia, Być bliżej Ciebie chcę, Mądrości, która z Bożych ust wypływasz oraz Oto jest kapłan wielki. W roku 2000 na stale weszły do repertuaru Ave verum Corpus (W.A. Mozarta), Płaczcie anieli, Boże, którego dobroć, Adoramus Te i Per crucem. W ub. roku próby odbywały się także w okresie urlopowo-wakacyjnym. Z uwagi na to, że na początku września miała się odbyć wizytacja kanoniczna parafii przez ks. biskupa ordynariusza Jana Chrapka, chór postanowił przygotować na tę okazję mszę W.A. Mozarta. I udało się! Przy akompania­mencie organów (Małgorzata Danielewicz) oraz skrzypiec (Krzysztof - syn Państwa Danielewiczów, Ewa Dukielska i Martyna Siemiątkowska) chór, którym dyrygował Roman Danielewicz, zaśpiewał ją dwukrotnie: w sobotę (8 września), podczas wprowadzenia ks. biskupa do kościoła i w niedzielę, na Mszy św. dziękczynnej za 20 lat istnienia parafii. Śpiew musiał się podobać, skoro w następną niedzielę, po południu, chór - na prośbę biskupa Jana Chrapka - zaśpiewał specjalnie dla goszczącego w Radomiu metropolity wileńskiego kardynała Juozasa Baczkisa. W 2001 r. chór przygotował jeszcze m.in. Żołtarz Jezusów, Ofiara krzyża spełniona, Póki żyje niech Maryją oraz dwie kolędy: Dziecino święta, czemu drżysz i Pasterze mili.

W repertuarze chóru na stale już zadomowił się psalm Miserere, hymn Stała Matka boleściwa oraz Alleluja G. F. Haendla. Ten ostatni utwór został wykonany w niedzielę (9 czerwca), podczas Mszy św., którą celebrował w naszym kościele ks. biskup Ordynariusz Zygmunt Zimowski.
Chór ma swoim repertuarze ponad 60 utworów: 3 msze, 5 pieśni ku czci św. Kazimierza - patrona parafii, 10 kolęd, 12 pieśni wielkopostnych oraz pieśni adwentowe, eucharystyczne, maryjne, przygodne, a także zupełnie świeckie. Występuje podczas mszy św. we wszystkie większe uroczystości kościelne - Boże Narodzenie, Triduum Paschalne, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało, Wniebowstąpienie Pańskie. Śpiewa też na uroczystościach odpustowych - 4 marca i oraz prawie zawsze - poza okresem urlopowo-wakacyjnym - w niedziele.

Członkami zespołu są gospodynie domowe, pracownicy fizyczni i umysłowi, rzemieślnicy, renciści i emeryci, a więc ludzie różnych profesji i różnego wieku. Obecnie w chórze śpiewa ponad 30 osób, z wyraźną przewagą pań. Dlatego wzmocnienia wymagają głosy męskie (tenory i basy). W ciągu minionych lat skład chóru ulegał pewnym zmianom. Niektórzy członkowie po jakimś czasie rezygnowali zeń z powodu choroby, urodzenia dziecka, starszego wieku, zmiany miejsca zamieszkania lub charakteru pracy (częste wyjazdy, praca zmianowa). Inni zaś zniechęcali się uważając, że ich umiejętności śpiewacze są niewystarczające. Jeszcze inni szybko stwierdzili, że nie dysponują odpowiednią ilością wolnego czasu, aby regularnie chodzić na próby i jeszcze ćwiczyć w domu. Ale na ich miejsce przy chodzą nowi członkowie.

Minione dziesięciolecie działalności chóru - to efekt trudu i pracy jego członków, którzy swój prywatny czas (popołudnia bądź wieczory) przeznaczają na próby i ćwiczenia śpiewu. Chór odbył bowiem w tym czasie ok. 800 prób i miał blisko 400 występów. To także zasługa p. Romana Danielewicza - organisty, który potrafił stworzyć z przygodnych parafian, nie posiadających przecież przygotowania muzycznego, zespół śpiewaczy radzący sobie nieźle ze śpiewem wielogłosowym. Istotna jest też rola księdza proboszcza Adama Sochy, który stara się zespół konsolidować oraz mobilizuje go i zachęca do wykonywania coraz ambitniejszych utworów. Systematycznie, co roku organizuje dla chóru opłatek noworoczny, spotkania z okazji święta patronki chórów i śpiewu chóralnego - św. Cecylii oraz pielgrzymki-wycieczki. Chór był w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnikach. Pozytywne opinie parafian, miejscowych księży oraz gości o występach chóru podtrzymują chórzystów w przekonaniu o sensowności ich wysiłków, aczkolwiek towarzyszy im świadomość niedoskonałości niektórych wykonań.


dr Jerzy Sekulski


 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum