Duszpasterze

PROBOSZCZ proboszcz

Ks. prałat dr Grzegorz Senderski


ur. 17 listopada 1951 roku w Łodzi. Pochodzi z Opoczna. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 roku. Pracował jako wikariusz w parafii: Kuczki (1975-1977), Wierzbica (1977-1979), Katedra Opieki NMP w Radomiu (1984-1989). Był proboszczem parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Radomiu w latach 1989-2006. Odbył studia specjalistyczne z zakresu homiletyki w KUL w latach 1979-1984, uzyskując tytuł naukowy doktora. Wykładał homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu w latach 1986-2001. Do 2010r. był Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Radomskiej. Proboszczem naszej parafii jest od 2006 roku. Decyzją bp Henryka Tomasika od sierpnia 2011r., został mianowany dziekanem dekanatu Radom Zachód.

 

WIKARIUSZ

Ks. Jacek Pałosz

ur. 21 listopada 1975 r. w Skarżysku - Kam. Dn. 1 czerwca 2002 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Zygmunta Zimowskiego. Przez 3 lata pracował jako wikariusz parafii Gózd Stary, prowadząc m.in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W czerwcu 2005 r. rozpoczął posługę w Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku. W przeciągu pięciu lat był odpowiedzialny za scholę, oazę i ministrantów. W naszej parafii ks. Jacek pracuje od czerwca 2010 r., zajmując się duszpastersko Oazą Rodzin i scholą.

 

WIKARIUSZ

Ks. Paweł Krasiński

Ur. 10 czerwca 1987 r. w Starachowicach. Pochodzi z parafii św. Leonarda w Mircu. Dn. 25 maja 2013 r. z rąk bpa Henryka Tomasika otrzymał świecenia kapłańskie. Przez 2 lata pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa Robotnika w Goździe Starym. W naszej parafii ks. Paweł pracuje od lipca 2015 r. opiekując się ministrantami oraz oazą.


 

 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum