WIGILIA PASCHALNA
IMG_8687

Śmierć pokonana, Jezus zmartwychwstał! Ta noc, której pamiątkę przeżywaliśmy świętując Wigilię Paschalną jest dla nas radością i nadzieją naszej wiary. Tej nocy wszystko się wypełniło. Liturgia Paschalna pełna jest symboli. Ciemność, światło, ogień, paschał, woda, chrzest. Zmartwychwstały przychodzi, by oświetlić ciemności naszego grzechu. Woda, źródło życia każdej istoty, zanurza nas przez chrzest święty w Nowe Życie z Chrystusem.
Liturgię Wigilii Paschalnej przeżywaliśmy wieczorem gromadząc się wokół ognia przed naszą Bazyliką. Paschał zapalony od ognia rozświetlił mury kościoła, a orędzie wielkanocne napełniło nas radością świętowania i dziękczynieniem za otrzymane od Boga dary. Rozbudowana Liturgia Słowa ukazała nam Historię Zbawienia, której punktem kulminacyjnym radosna wieść o zmartwychwstaniu Zbawiciela. Liturgia chrzcielna przypomniała nam nasz własny chrzest, przez który możemy nazywać się dziećmi Bożymi i spożywać Ciało naszego Zbawiciela w Eucharystii. Wielkanoc stała się naszym udziałem! Alleluja!

 
WIELKI PIĄTEK

IMG_8629Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego w Kościele katolickim - dniem upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu. Zaczęliśmy go z Jezusem gromadząc się wspólnie na modlitwie brewiarzowej. Jednak główna uroczystość Wielkiego Piątku rozpoczęła się o 18. Przeżywaliśmy wspólnie Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie. Centralnym jej wydarzeniem była adoracja Krzyża. Po liturgii Krzyż został przeniesiony w widoczne i dostępne miejsce, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Nie martw się już za 3 dni nasz Zbawiciel  Zmartwychwstanie. Czy znajdziesz czas dla Niego? On na Ciebie czeka. Znajdź czas dla Jezusa!

 
WIELKI CZWARTEK

IMG_8515Wielki Czwartek kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. To w czwartek, podczas swojej ostatniej wieczerzy z apostołami Jezus ustanowił dwa nierozdzielne sakramenty: Kapłaństwa i Eucharystii. Mszy Wieczerzy Pańskiej w naszej parafii przewodniczył bp Adam Odzimek. W czasie której wierni uczestniczyli w obrzędzie umycia nóg. Na zakończenie Mszy Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej "Ciemnicą" (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). Tam rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwała do godz. 22.00. Od godz. 21.00 adoracje poprowadziła młodzież, która śpiewem oraz słowem Bożym zachęcała do przebywania sam na sam z Panem Jezusem.

 
UROCZYSTOŚCI PATRONALNE ŚW. KAZIMIERZA

IMG_7661Coroczne obchody ku czci patrona naszego miasta i diecezji, św. Kazimierza, miały miejsce w naszej Bazylice. Główna Msza Św. licznie zgromadziła w świątyni wiernych nie tylko naszej parafii, ale i całego miasta. Na czele zgromadzenia eucharystycznego stanął ks. bp Paweł Socha, dostojny jubilat, obchodzący swoją czterdziestą rocznicę sakry biskupiej, pochodzący z ziemi radomskiej, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Obecni byli również pasterze naszej diecezji ks. bp Henryk Tomasik i ks. bp Adam Odzimek, a także kapłani naszej diecezji, przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych, poczty sztandarowe szkół i organizacji.

Więcej…
 
DZIEŃ MODLITW I POSTU W INTENCJI UKRAINY
UKRAINA-1Umiłowani w Panu
Bracia i Siostry!

Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.
                                         Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 14
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum