BOŻE CIAŁO

Boze_1Dzień Bożego Ciała obchodzi się w Kościele zawsze w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, czyli 60 dni po Wielkanocy. Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Przeorysza klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege w roku 1245 miała objawienia, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. 

ZDJĘCIA Z PROCESJI BOŻEGO CIAŁA

Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się w tym mieście pierwsza procesja eucharystyczna. W 1264 uroczystość Bożego Ciała wprowadził w Rzymie papież Urban IV. W XIV wieku zwyczaj procesji z Najświętszym Sakramentem upowszechnił się w całym Kościele. Sto lat później wprowadzono znaną do dziś procesję do IV ołtarzy. Procesja Bożego Ciała jest wyznaniem wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. W czasie jej trwania przy czterech ołtarzach śpiewa się fragmenty Ewangelii o Eucharystii. Procesji towarzyszy modlitwa o urodzaje ziemskie i błogosławieństwo w pracy. Jest to zewnętrzny obchód tych tajemnic, które czcimy także w Wielki Czwartek – ustanowienia Eucharystii i korzystania z niej.
Udział w procesji powinien zachęcać chrześcijan do większej czci dla Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i do częstego przystępowania do Komunii św., która jest pokarmem podtrzymującym życie Boże otrzymane na chrzcie. Kościół od samych początków swego istnienia wierzył w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu.

Tekst pieśni św. Tomasza z Akwinu ułożona na dworze papieskim Urbana IV w natchnieniu po Cudzie Eucharystycznym w Bolsenie:
„PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM”.
Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz
Niech przed Nowym Testamentem starych prawd ustąpi czas
Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni
Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci
A równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen


 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum