Pogrzeb ks. infułata Adama Sochy

16 maja br. kościół radomski pożegnał Ks. Infułata Adama Sochę, pierwszego proboszcza parafii św. Kazimierza w Radomiu i budowniczego bazyliki kazimierzowskiej. Ksiądz infułat zmarł wyczerpany chorobą mając niespełna 80 lat życia, w tym 56 lat życia kapłańskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w niedzielę wieczorem, a następnego dnia została odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której ciało zmarłego kapłana pochowano w grobowcu przy bazylice św. Kazimierza.

W niedzielną liturgię pogrzebową prowadził biskup Adam Odzimek, a koncelebransami byli m.in. biskup Henryk Tomasik oraz biskup Stefan Siczek, który wygłosił homilię. Obecni byli również księża infułaci: Stanisław Pindera ora Bonifacy Miązek i liczni księża z radomskich dekanatów. Po Mszy św. grupy parafialne dzieci, młodzieży i dorosłych odczytały słowa ostatniego pożegnania. Do późnych godzin nocnych trwało czuwanie przy trumnie zmarłego kapłana.

Następnego dnia Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył biskup Henryk Tomasik, ordynariusz radomski. W koncelebrze uczestniczyli również biskup Adam Odzimek oraz około 160 księży. Homilię wygłosił biskup-senior Edward Materski. Pierwszy biskup radomski zwrócił uwagę, że cała posługa sakramentalna zmarłego kapłana – a szczególnie Eucharystia – były uczestnictwem w budowaniu Kościoła. Bp Materski nazwał księdza Sochę „budowniczym wspólnoty Chrystusowej przez przepowiadanie Słowa Bożego”. Wspomniał również początek budowy kościoła na Zamłyniu związany ze zbliżającym się jubileuszem 500. rocznicy przybycia św. Kazimierza do królewskiej rezydencji w Radomiu. - 3 października 1981 roku powstała decyzja o budowie kościoła pod wezwaniem św. Kazimierza. Ks. Socha zbudował najpierw tymczasową kaplicę poświęconą 13 grudnia 1981 roku. A więc regularne duszpasterstwo rozpoczęło się z początkiem stanu wojennego. Rozmawialiśmy wtedy, jak w niespokojnych czasach spokojnie budować świątynię duchową i materialną. Dzisiaj dziękujemy Bogu za życie i działalność księdza Adama. Niech pamięć i modlitwa za niego nie ustają - powiedział biskup Materski.

Biskup-senior przypomniał w homilii dzień 4 czerwca 1991 roku, kiedy to Jan Paweł II celebrował Mszę św. na lotnisku w Radomiu. - Ołtarz, przy którym sprawował Eucharystię został oddany pod opiekę ks. Sochy, który następnie umieścił go w kaplicy Matki Bożej, w tej bazylice. Od beatyfikacji ołtarz jest cenną pamiątką, jako znak łączności z bł. Janem Pawłem II - podkreślił biskup Materski.

Ks. Adam Socha zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 13 maja o godz. 14.45, kiedy przy jego łóżku Mszę św. celebrował ks. prał. Grzegorz Senderski. Od przejścia na emeryturę w 2006 r. przebywał jako rezydent w parafii św. Kazimierza w Radomiu. Największym dziełem ks. inf. Sochy było wybudowanie kościoła św. Kazimierza, który jest świątynią patronalną miasta Radomia i diecezji radomskiej. Została wzniesiona w latach 1986-1994 jako wotum dziękczynne za uroczystości jubileuszowe, które odbyły się w 1981 r. z racji 500. rocznicy przybycia św. Kazimierza do Radomia. W 2003 r. bł. Jan Paweł II podniósł kościół św. Kazimierza do godności bazyliki mniejszej.

Ks. infułat Adam Socha znany był również z działalności społeczno-charytatywnej. Jego dziełem jest ośrodek „Kazimierzówka”, który skupia dzieci z dzielnicy Zamłynie. W ośrodku znajdują się sale: widowiskowa, wizualna, zajęć plastycznych, spotkań oraz świetlica, biblioteka, pokój dla opiekunów oraz pomieszczenie z używaną odzieżą.

Ks. Infułat Adam Socha urodził się 4 sierpnia 1931 r. w Makowie w parafii Skaryszew. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1955 r. z rąk biskupa Jana Kantego Lorka. Jako wikariusz pracował w parafii Czarna, w Stąporkowie oraz Kozienicach. Od 1964 r. do 1981 r. był proboszczem w Świerżach Górnych. 22 lutego 1971 r. mianowany dziekanem Dekanatu Kozienickiego. 23 września 1981 r. na prośbę bp. Edwarda Materskiego przeniesiony do Radomia na Zamłynie, aby organizować nową parafię pod wezwaniem św. Kazimierza i rozpocząć budowę kościoła. 15 czerwca 1983 r. został kanonikiem honorowym Kapituły Radomskiej, a 9 grudnia 1986 r. został mianowany prałatem i kustoszem Kapituły Katedralnej. Od 1993 r. pełnił funkcję dziekana Dekanatu Radomskiego Zachodniego. 4 września 1999 r. mianowany kierownikiem Rady ds. Budowlanych Kurii Diecezji Radomskiej. 8 września 2008 r. papież Benedykt XVI podnosi ks. Adama Sochę do godności infułata.

Radosław Mizera / ks. Stanisław Piekielnik (Radio Plus Radom)

 
EUCHARYSTIA:

Niedziela
i święta nakazane

800,930,1100

1230, 1800

Dni powszednie   700, 1800

Opoka

oaza

diecezja radomska

wiara

hospicjum